PostHeaderIcon Dorozumievacie zariadenia vo výťahu

Dorozumievacie zariadenie vo výťahu, diaľková hlasová signalizácia v núdzi

V súlade s normami STN EN 81-1 + AC: 2000  (pre elektrické výťahy),   STN EN 81-2 + AC: 2000  (pre hydraulické výťahy)  a  najmä  STN EN 81-28: 2003 "Bezpečnostné pravidlá na konštrukciu a montáž výťahov" MUSIA byť všetky nové výťahy  (a všetky staršie výťahy  inštalované podľa pôvodnej normy z roku 1988, STN - 27 - 4009  pri ich rekonštrukcii !)  vybavené núdzovou obojsmernou hlasitou komunikáciou.

Výťah musí byť podľa rovnakých noriem vybavený aj dorozumievacím zariadením medzi klietkou a strojovňou.

Dorozumievacie zariadenie pre výťahy je určené pre použitie vo výťahoch, kde nahradí tlačidlo STOP. V súlade s platnými normami sa jedná o zariadenie núdzovej signalizácie, umožňujúce obojsmernú hlasovú komunikáciu medzi výťahom  (osobami uviaznutými vo výťahovej kabíne)  a servisným strediskom organizácie prevádzkujúcej výťah.

Dorozumievacie zariadenie je principiálne hlasitý telefón  pripojovaný k verejnej telefónnej linke alebo k vnútornej linke pobočkovej telefónnej ústredne. Ak pevná linka nie je privedená, využíva sa pre spojenie GSM brána. Na obojsmernú komunikáciu je využívaný mikrofón a reproduktor, vstavaný za panelom výťahu.

Výhodou dorozumievacieho zariadenia je, že po nadviazaní spojenia s dispečinkom identifikuje miesto konkrétneho výťahu a to aj v prípade, ak osoby v kabíne výťahu nespolupracujú (cudzinec, hluchý alebo nemý človek, ľudia s úzkosťou z uzavretého priestoru a pod.).